Lệ Phí

 
(Tất cả lệ phí đều được tính bằng Đô La Canada)
 

 

image here

Lệ Phí của Delta

Các Chương Trình Riêng cho Nhóm:
Giá biểu thay đổi khác nhau, liên lạc với Ms. Karen Symonds
Các Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên và cho Người Lớn:
Liên lạc với Ms. Karen Symonds
Các Chương Trình Hè
 
image here

Các Lý Do Hàng Đầu

 • 90% Học Sinh Nói Tiếng Anh
 • Thuộc trong số có tỷ lệ tốt nghiệp hàng đầu tại British Columbia
 • Các Giáo Viên Đoạt Giải Thưởng Toàn Quốc
 • Các Chương Trình Văn Hóa Trọn Năm & Ngắn Hạn
 • Chuẩn Bị Cấp Tốc cho Đại Học
 • Cách Vancouver 30 Phút về Phía Nam
 • Địa Hạt An Toàn Nhất trong Khu Vực Vancouver
 • Kinh Nghiệm Homestay tại Canada
 • Đưa Đón tại Phi Trường và Chuyên Chở miễn phí
 • Một Cộng Đồng Thịnh Vượng và Có Tư Tưởng Toàn Cầu
 
image here

Vantaggi Delta

 • Residenza annuale di molti funzionari governativi e di un ex-Premier
 • Un gran numero di residenti prominenti e imprenditori di successo
 • Comunità altamente istruita che apprezza nuove opportunità globali
 • Città portuale di accesso agli Stati Uniti, aeroporti internazionali, traghetti e trasporti