Toán Phụ Trách Các Chương Trình Quốc Tế của Khu Học Chánh Delta

 
Học sinh muốn được trợ giúp nhanh chóng xin liên lạc với bất cứ nhân viên nào của chúng tôi trong Văn Phòng Chương Trình Quốc Tế dưới đây.
 

 • Ms. Karen Symonds
  Director of International Education - Admissions, Custodian, Operations
  KSymonds@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5372
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 396 6862
  View Full Bio
  Email
 • Claire George
  District Administrator - High School Student Support
  cgeorge@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5332
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 562 4064
  View Full Bio
  Email
 • Bob Thompson
  District Administrator -High School Student Support
  bthompson@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5370
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 240 5144
  View Full Bio
  Email
 • Israel Aucca
  Marketing Manager - Spanish/Portuguese Support
  iaucca@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 230 0299
  View Full Bio
  Email
 • Corrine Hamilton
  District Coordinator - Elementary Student Support
  chamilton@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5394
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Kerstin Dashkewytch
  Homestay Coordinator - North Delta (Burnsview, Sands & Seaquam Secondary)
  kdashkewytch@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5352
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 329 0373
  View Full Bio
  Email
 • Teri Gallant
  Homestay Coordinator - Ladner
  tgallant@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5399
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 319 2575
  View Full Bio
  Email
 • Gillian Patrick
  Homestay Coordinator - Tsawwassen
  gpatrick@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5385
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 612 4020
  View Full Bio
  Email
 • Tania Hope
  Homestay Coordinator North Delta (North Delta & Delview Secondary)
  thope@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5396
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 612 1465
  View Full Bio
  Email
 • Laura Liu
  Chinese Support Staff
  lliu@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5344
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Akane Nishikiori
  Japanese Support Staff
  anishikiori@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 841 0123
  View Full Bio
  Email
 • Elaine Chu
  Korean Support Staff
  EChu@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5305
  fax: 604 952 5383
  cell: 778 988 6069
  View Full Bio
  Email
 • Carolyn McGreer
  Administrative Assistant
  cmcgreer@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5367
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Jana Rossouw
  Intermediate Accountant
  jrossouw@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5327
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • April Weldon
  Administrative Assistant
  aweldon@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Charmaine Roesler
  Records and Admissions Clerk
  croseler@godelta.ca
  phone: 604 952 5302
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
In This Section