Thư Ngỏ của Giám Đốc Giáo Dục Quốc Tế
Khu Học Chánh Delta Chào Mừng Các Bạn! Chúng tôi hãnh diện cung cấp nhiều chương trình khác nhau, các trường truyền thống, các chương trình đặc biệt về thể thao ưu tú, các chương trình văn hóa Xếp Lớp Cao Cấp, và các cơ hội lãnh đạo toàn cầu. Delta là một thành phố có tinh thần cởi mở có tư tưởng hướng đến tương lai và là cửa ngõ về địa lý và giáo dục cho công dân toàn cầu. Chúng tôi thật vui mừng trước mức thành công của tất cả học sinh tốt nghiệp của chúng tôi khi các em tiếp tục học lên đại học và các thử thách hào hứng khác. Hãy đến với chúng tôi tại Delta để có một kinh nghiệm giáo dục thực sự tại Canada!
 
Dr. Deirdre Annett 
Giám Đốc, Giáo Dục Quốc Tế
Email: DAnnett@GoDelta.ca
Điện Thoại: 604 952 5366
Đ.T. Di Động: 604 616 9565