Các Lợi Thế Địa Lý và Giáo Dục của Khu Học Chánh Delta
 
Lợi Thế Delta
 
Ba hướng tiếp giáp với Thái Bình Dương và các con sông địa phương, khu này có nhiều bãi biển đẹp, sân gôn, và công viên. Thành phố của chúng tôi nổi tiếng là nơi có nhiều nắng nhất và có khí hậu khô ráo ôn hòa nhất trong khu vực Vancouver. Có khoảng 600 học sinh quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đến học ở đây. Học sinh toàn cầu thích các chương trình nhà trường hạng nhất của chúng tôi, các giáo viên đoạt giải thưởng, chương trình homestay Canada có phẩm chất cao, các chương trình trông nom học sinh và môi trường thiên nhiên thật đẹp của Delta.
 
Thành Phố Delta
 
 • Nhà ở quanh năm của nhiều viên chức chính quyền và một cựu Thủ Hiến Tỉnh Bang
 • Nhiều cư dân nổi tiếng và các doanh nhân thành công
 • Cộng đồng có học vấn cao xem trọng các cơ hội mới toàn cầu
 • Một Thành Phố Cảng Cửa Ngõ sang Hoa Kỳ, các phi trường quốc tế, phà và chuyên chở

Các Lý Do Hàng Đầu để Chọn Delta

 • 90% Học Sinh Nói Tiếng Anh
 • Thuộc trong số có tỷ lệ tốt nghiệp hàng đầu tại British Columbia
 • Các Giáo Viên Đoạt Giải Thưởng Quốc Gia
 • Các Chương Trình Văn Hóa Trọn Năm & Ngắn Hạn
 • Chuẩn Bị Cấp Tốc cho Đại Học
 • Cách Vancouver 30 phút về phía Nam
 • Địa Hạt An Toàn nhất trong Khu Vực Vancouver
 • Kinh Nghiệm Homestay tại Canada
 • Đưa đón tại Phi Trường và Chuyên Chở Miễn Phí
 • Một Cộng Đồng Thịnh Vượng và Có Tư Tưởng Toàn Cầu