Bắt Đầu Chuyến Khám Phá Của Các Bạn

Nộp Đơn Ngay Bây Giờ

 
Cám ơn các bạn muốn tìm hiểu về Chương Trình Học Sinh Quốc Tế của Khu Học Chánh Delta. Chúng tôi rất mong muốn chào đón các bạn đến đây với chúng tôi!
 
 
 

Application Form (PDF)

 

Online Application

 
 
Bước 1
Điền và nộp đơn. Kèm theo bản chính và một bản sao phiếu điềm mới nhất của các bạn từ hai năm trước (dịch sang tiếng Anh). Kèm theo đơn một khoản lệ phí không hoàn lại là $200 tiền Canada. Nếu không cần homestay, xin điền mẫu miễn homestay đính kèm trong tập đơn.
 
Bước 2
Fax các giấy tờ trên đến 604-952-5383 hoặc chụp hình các giấy tờ đó rồi gửi bằng email đến study@GoDelta.ca Các bạn cũng có thể gửi các giấy tờ đó bằng thư đến:
International Programs
4585 Harvest Drive
Delta, BC,
Canada,
V4K 5B4
Khu học chánh sẽ thông báo cho học sinh được nhận vào học và cấp hóa đơn tính học phí, bảo hiểm y tế, và lệ phí xếp chỗ trợ homestay (nếu có) trong vòng hai ngày sau khi nhận được tập đơn
HOẶC
Nộp đơn trên mạng tại đây:  Online Application
 
Bước 3
Phải trả đầy đủ các khoản lệ phí. Phải chỉ định người trông nom (khu học chánh sẽ làm người trông nom nếu học sinh ghi danh vào Chương Trình Homestay Khu Học Chánh Delta). Những người trông nom khác có thể được chấp nhận – hãy gửi chi tiết về người trông nom có thị thực của chưởng khế đến địa chỉ ghi trên.
Bước 4
Khi chúng tôi nhận được toàn bộ số tiền đã đóng, chúng tôi sẽ:
  • Cấp một Thư Nhận Vào Học (LOA) chính thức
  • Cung cấp văn kiện về quyền trông nom có thị thực của khu học chánh
  • Cung cấp một bản sao hóa đơn đã trả tiền
Bước 5
Học sinh sẽ nộp đơn với Tòa Đại Sứ Canada/Tòa Tổng Lãnh Sự Canada/Tòa Cao Ủy Canada tại nước sở tại để xin Giấy Phép Du Học và/hoặc Chiếu Khán đi học tại Canada. Các giấy tờ bắt buộc phải có để nộp đơn xin Giấy Phép Du Học/Chiếu Khán học sinh gồm:
  • Thư Nhận Vào Học (LOA) chính thức từ Khu Học Chánh Delta
  • Hóa đơn đã trả tiền
  • Văn kiện về quyền trông nom (gồm cả phép của cha mẹ ưng thuận về quyền trông nom)
  • Bằng chứng có đủ tiền chu cấp cho học sinh trong một năm khi đến buổi hẹn phỏng vấn
  • Các Tòa Đại Sứ Canada tại một số quốc gia có thể đòi hỏi thêm chi tiết/giấy tờ chứng minh để lập thủ tục cấp Giấy Phép Du Học và/hoặc Chiếu Khán đi học
  • Học sinh cũng phải khám sức khỏe
Bước 6
Muốn biết thêm chi tiết về đơn xin giấy phép du học hoặc về chuyện du học tại Canada, xin đến:
 
Những Cách Trả Lệ Phí
1. Chuyển Ngân qua Ngân Hàng:
Delta School District
International Student Program
Bank #003 •Transit #02800
Acct #000-003-4
Swift Code: ROYCCAT2
Royal Bank of Canada
5205 - 48 Avenue
Delta BC V4K 1W
 
2. Chi phiếu chứng thực hoặc chi phiếu của ngân hàng:
Trả cho Delta School District International Student Program và gửi đến địa chỉ 4585 Harvest Drive, Delta, BC, Canada, V4K 5B4.