Lệ Phí

 
(Tất cả lệ phí đều được tính bằng Đô La Canada)
 

 

image here

Lệ Phí của Delta

Các Chương Trình Riêng cho Nhóm:
Giá biểu thay đổi khác nhau, liên lạc với Ms. Karen Symonds
Các Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên và cho Người Lớn:
Liên lạc với Ms. Karen Symonds
Các Chương Trình Hè
 
image here

Các Lý Do Hàng Đầu

 • 90% Học Sinh Nói Tiếng Anh
 • Thuộc trong số có tỷ lệ tốt nghiệp hàng đầu tại British Columbia
 • Các Giáo Viên Đoạt Giải Thưởng Toàn Quốc
 • Các Chương Trình Văn Hóa Trọn Năm & Ngắn Hạn
 • Chuẩn Bị Cấp Tốc cho Đại Học
 • Cách Vancouver 30 Phút về Phía Nam
 • Địa Hạt An Toàn Nhất trong Khu Vực Vancouver
 • Kinh Nghiệm Homestay tại Canada
 • Đưa Đón tại Phi Trường và Chuyên Chở miễn phí
 • Một Cộng Đồng Thịnh Vượng và Có Tư Tưởng Toàn Cầu
 
image here

Lợi thế của Delta

 • Rất nhiều Nhân viên làm việc cho Chính phủ và Cựu Thủ Tướng cư trú tại đây.
 • Nhiều cư dân là những người nổi tiếng và các doanh nhân thành công trong kinh doanh.
 • Cư dân có trình độ học vấn cao, coi trọng các cơ hội vươn ra thế giới.
 • Cửa ngõ có cảng tiếp giáp với biên giới Mỹ, Sân bay quốc tế, bến phà và đường giao thông vận chuyển thuận tiện