Toán Phụ Trách Các Chương Trình Quốc Tế của Khu Học Chánh Delta

 
Học sinh muốn được trợ giúp nhanh chóng xin liên lạc với bất cứ nhân viên nào của chúng tôi trong Văn Phòng Chương Trình Quốc Tế dưới đây.
 

 • Ms. Karen Symonds
  Giám Đốc Chương trình Du Học Quốc Tế – Tuyển sinh, Giám sát, Điều hành
  KSymonds@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5372
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 396 6862
  View Full Bio
  Email
 • Claire George
  Quản lý khu vực - Hỗ trợ Trường Trung Học Bắc Delta
  cgeorge@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5370
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 562 4064
  View Full Bio
  Email
 • Dean Eichorn
  Quản lý khu vực – Hỗ trợ Trường Trung Học Nam Delta
  deichorn@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5332
  fax: 604 952 5383
  cell: 778 549 6891
  View Full Bio
  Email
 • Israel Aucca
  Giám Đốc Tiếp Thị - Hỗ trợ Học Sinh Tây ban Nha, Bồ đào Nha
  iaucca@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 230 0299
  View Full Bio
  Email
 • Brent Gibson
  Homestay Manager
  BGibson@GoDelta.ca
  phone: 604-952-5075
  fax: 604-952-5383
  cell: 604-319-0493
  View Full Bio
  Email
 • Corrine Hamilton
  Điều phội viên khu vực – Phụ trách hỗ trợ Trường Tiểu Học
  chamilton@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5394
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Teri Gallant
  Điều phối viên Homestay – Khu vực Ladner
  tgallant@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5399
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 319 2575
  View Full Bio
  Email
 • Michele Ramsden
  Điều phối viên Homestay – Khu vực Bắc Delta Burnsview & Seaquam
  mramsden@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5352
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 329 0373
  View Full Bio
  Email
 • Gillian Patrick
  Điều phối viên Homestay – Khu vực Tsawwassen
  gpatrick@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5385
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 612 4020
  View Full Bio
  Email
 • Tania Hope
  Điều phối viên Homestay – Khu vực Bắc Delta School District
  thope@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5396
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 612 1465
  View Full Bio
  Email
 • Anna Zhao
  Chinese Support Staff
  AZhao@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5344
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Akane Nishikiori
  Nhân viên Hỗ trợ Người Nhật Bản
  anishikiori@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 841 0123
  View Full Bio
  Email
 • Elaine Chu
  Nhân viên Hỗ trợ Người Hàn Quốc
  EChu@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5305
  fax: 604 952 5383
  cell: 778 988 6069
  View Full Bio
  Email
 • Tiana Pham
  Nhân viên Hỗ trợ Người Việt Nam
  tpham@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5392
  fax: 604 952 5383
  cell: 604 861 8876
  View Full Bio
  Email
 • Carolyn McGreer
  Trợ lý Hành Chánh
  cmcgreer@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5367
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • April Weldon
  Trợ lý Hành Chánh
  aweldon@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5366
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Michelle Lu
  Kế Toán
  MLu@GoDelta.ca
  phone: 604 952 5327
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
 • Charmaine Roesler
  Tiếp nhận hồ sơ – Phụ trách tuyển sinh
  croesler@godelta.ca
  phone: 604 952 5302
  fax: 604 952 5383
  View Full Bio
  Email
In This Section